Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásahový obvod SDH Větrný Jeníkov a stupně poplachu

                

      JPO:Větrný Jeníkov

       Kategorie:JPO III                      

                             Zásahový obvod SDH Větrný Jeníkov                         

I.stupeň okres km
Branišov JI 5,5
Dudín JI 9,5
Hlávkov JI 8
Jiřín JI 14
Kalhov JI 3
Plandry JI 9
Rounek JI 10
Smrčná JI 6
Šimanov JI 3
Ústí JI 5,5
Velešov JI 2
Větrný Jeníkov JI 0
Vyskytná nad Jihlavou JI 10
Zbilidy JI 6,5
Zbinohy JI 2

                                                            

     
II.stupeň okres km
Antonínův Důl JI 15
Bílý Kámen JI 6
Boňkov HB 11
Boršov JI 12
Dobronín JI 16
Dušejov JI 11
Hojkov JI 15
Hosov JI 16
Hubenov JI 15
Hybrálec JI 10
Ježená JI 15
Jihlava-Bedřichov JI 13
Jihlava-Horní Kosov JI 13
Jihlava-Staré Hory JI 11
Kamenice HB 10
Koječín HB 11
Měšín JI 19,5-20,5
Mikulášov HB 8
Mirošov JI 16
Opatov JI 10
Pavlov                       HB 6
Pávov JI 16
Rantířov JI 12
Střítež  JI 15-17
Úsobí HB 7
Zborná JI 12
Zdislavice HB 11,5
     

           
  III.stupeň                  okres                            km    
  Jihlava                 JI 13    
  Polná JI 21      23,5    
    kratší je na Štoky, delší po dálnici  
           

                   Stupně poplachu

 

Každá událost vyžaduje jisté nasazení sil a prostředků a samozřejmě to vyžaduje nějaký systém svolání všech služeb. Je jasné, že nelze mávnutím proutku dostat na místo události hned deset jednotek a naopak není vhodné, aby třeba na místě byli hned všechny okolní jednotky jen za cenu, že to mají nejblíže.

Každá událost stejného typu má své specifikum. Tím je myšleno, že třeba u dopravních nehod se zpravidla vyskytuje nějaké zranění, úniky PHM a jiných provozních kapalin a nepojízdné dopravní prostředky s možností vzniku požáru. Takže na takovou dopravní nehodu pojedou předurčené jednotky, které mají k události relativně nejblíže, ale zároveň jsou na takovou událost vybaveni technickými prostředky.

Na každý typ události je tedy stanoven počet jednotek, osob, techniky apod. a samozřejmě pořadí příjezdu, respektive pořadí svolávání sil a prostředků.

Pro každou událost existují čtyři stupně poplachu.

Například jedná-li se o typ události - požár:

 • 1. stupeň vždy jednotka HZS JPO I + 3 jednotky
 • 2. stupeň vše co je v 1. stupni + dalších šest jednotek
 • 3. stupeň vše co je v 1. a 2. stupni + dalších pět jednotek
 • Z. stupeň jakýkoliv potřebný počet jednotek

Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při společném zásahu. V rámci integrovaného záchranného systému se vyhlašují čtyři druhy poplachu. Čtvrtý stupeň, který je označen jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. Potřebný stupeň poplachu stanoví operační a informační středisko při prvotním povolávání složek, dále stupeň poplachu upravuje velitel zásahu na místě zásahu.

První stupeň poplachu

První stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • jednotlivé osoby,
 • jednotlivé objekty nebo jeho části, s výjimkou objektu, kde jsou složité podmínky pro zásah,
 • jednotlivé dopravní prostředky osobní nebo nákladní dopravy,
 • plochy území do 500 m2,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní složky, které není nutno při společném zásahu nepřetržitě koordinovat.

Druhý stupeň poplachu

Druhý stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • nejvýše 100 osob,
 • více jak jeden objekt se složitými podmínkami pro zásah,
 • jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob,
 • cenné chovy zvířat
 • plochy území do 10 000 m 2,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky z kraje, kde mimořádná událost probíhá, je nutné nepřetržitě koordinovat složky velitelem zásahu při společném zásahu.

Třetí stupeň poplachu

Třetí stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • více jak 100 a nejvýše 1000 osob,
 • části obce nebo areálu podniku,
 • soupravy železniční přepravy,
 • několik chovů hospodářských zvířat,
 • plochy území do 1 km2,
 • povodí řek,
 • produktovody,
 • o hromadnou havárii v silniční dopravě nebo o havárii v letecké dopravě,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky nebo se využívají síly a prostředky z jiných krajů, je nutné složky při společném zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a míst zásahu rozdělit na sektory a úseky. Na základě rozhodnutí řídícího důstojníka hasičského záchranného sboru kraje oznamuje operační a informační středisko kraje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě žádost velitele zásahu se oznamuje vyhlášení třetího stupně poplachu poplachového plánu kraje starostovi obce s rozšířenou působností.

Zvláštní stupeň poplachu

Zvláštní stupeň poplachu je vyhlašován v případě, že mimořádná událost ohrožuje:

 • více jak 1000 osob,
 • celé obce nebo plochy území na 1 km2,
 • záchranné a likvidační práce provádí základní a ostatní složky včetně využití sil a prostředků z jiných krajů, popřípadě je nutno použít pomoc podle §22 zákona nebo zahraniční pomoci, je nutné složky při společném zásahu v místě zásahu koordinovat velitelem zásahu za pomoci štábu velitele zásahu a místo zásahu rozdělit na sektory a úseky, společný zásah složek vyžaduje koordinaci na strategické úrovni podle §2 písm. c). Vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje operační a informační středisko kraje hejtmanovi. Stejným způsobem nebo na základě rozhodnutí velitele zásahu se vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje oznamuje starostovi dotčené obce s rozšířenou působností. Po vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje operační a informační středisko kraje povolává a nasazuje síly a prostředky z kraje, koordinuje pomoc se sousedními kraji a informuje o vyhlášení zvláštního stupně poplachu poplachového plánu kraje generální ředitelství. Obdobným způsobem koordinuje pomoc operační a informační středisko generálního ředitelství.

                                                                    zákon 240/2000 Sb. O krizovém řízení

 
 

 

Portrét
Počasí
Archiv

Kalendář
<< srpen / 2017 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 74120
Měsíc: 600
Den: 16